Bedrijf

Bilfinger ROB maakt deel uit van het Bilfinger business segment Maintenance, Modifications & Operations (MMO) in de regio Noordwest Europa. Bilfinger SE is een Duits engineering- en service concern gesticht in 1887.

Momenteel zijn we op zoek naar een (m/v):

Manager Operations Piping & Mechanical

Functie

 • De operations manager piping and mechanical rapporteert direct aan de COO en is verantwoordelijk voor een klantenbestand van 7 à 8 klanten waarvan de waarde tussen 30 en 40 miljoen euro in totaal ligt.
 • Concreet staat u in voor volgende zaken:
 1. financieel:
  • U stelt budgetvoorstellen voor en tracht deze gebudgetteerde resultaten te behalen.
  • U zorgt tevens voor de tijdige en complete aanlevering van de noodzakelijke gegevens nodig voor het jaarlijkse budget voor de tussentijdse financiële rapportages en forecasts.
 2. Operationeel:
  • U zorgt voor een optimale en efficiënte inzet van mensen (eigen en ingeleend) en materialen zowel vanuit het oogpunt van de regio als voor de organisatie als geheel.
  • Streeft naar een zo hoog mogelijke klanttevredenheid door binnen de kaders van het klantcontract te zorgen voor een optimale balans tussen kwaliteit en efficiency.
  • U levert pro-actief voorstellen voor verbeteringen in uitvoering, productontwikkeling, klantbeheer en bedrijfsprocessen.
  • Faciliteert en bevordert een goed en veilig werkklimaat, efficiënte en veilige werkmethoden evenals goede verstandhoudingen tussen regio’s en binnen de organisatie in het algemeen.
  • Is verantwoordelijk voor de naleving van de veiligheid-, gezondheid-, welzijn- en milieuvoorschriften binnen zijn gebied.
  • Voert het commerciële, technische en veiligheidsbeleid van de organisatie uit en levert een actieve bijdrage aan de interne overlegorganen en/of projecten op deze gebieden.
 3. Personeelsmanagement:
  • Geeft (situationeel en coachend) leiding aan een of meerdere werfleiders en zorgt voor de benodigde deskundigheid en ervaring binnen zijn team.
  • Is verantwoordelijk voor de werving en selectie, beoordeling en ontwikkeling van de mensen die aan hem rapporteren.
  • Zorgt binnen zijn gebied voor een tijdige en correcte uitvoering van jaarlijkse personeelsprocessen zoals de loonronde en de beoordelingsronde en is verantwoordelijk voor de opvolging van de resultaten ervan.
  • Signaleert opportuniteiten.
 4. Commercieel:
  • Is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de (bestaande) klantcontacten in zijn gebied.
  • Is in samenwerking met Sales verantwoordelijk voor offertes voor bestaande en nieuwe klanten en is nauw betrokken bij hernieuwing van lange termijn contracten.
 5. Leiderschap:
  • Is verantwoordelijk dat de code of conduct worden gecommuniceerd, geïmplementeerd en opgevolgd en ondersteunt dit zelf vanuit een voorbeeldfunctie.
  • Onderhoudt in voorkomende gevallen relaties met interne en externe partijen op diverse gebieden (commercieel, technisch, branche etc.) en vertegenwoordigt en bewaakt daarbij het belang van de organisatie.
  • Laat risico analyseren (RI&E) en neemt maatregelen ter voorkoming van schade, letsel en beroepsziekte.

Profiel

 • Master diploma engineering
 • 10 jaar werkervaring binnen een industriële omgeving piping & mechanical
 • Aanspreekpunt klanten en beheer van lange termijn relaties en contracten
 • Leidinggevende ervaring en werfleiding (minimaal 5 jaar)
 • Betrouwbaar in cijfermanagement, rapportering en communicatie
 • Autonome manager met veel verantwoordelijkheidszin (veiligheid, efficiëntie, people)
 • Coach en teamspeler
 • Goede beheersing van Nederlands, Frans en Engels

Aanbod

U komt terecht in een topfunctie binnen internationaal bedrijf met zeer hoog niveau van expertise binnen een boeiende sector. U kan uiteraard rekenen op een mooi salaris met de daaraan gekoppelde voordelen. Bovendien krijgt u ook een bedrijfswagen.

Contact