Bedrijf

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland.

Interwaas wil met zijn werking rond mobiliteit de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en -leefbaarheid in het Waasland verzekeren. In samenwerking met Interwaas kunnen gemeenten op het domein van mobiliteit een coherent beleid voeren en elkaar aanvullen. Mobiliteitsprojecten vereisen samenwerking met andere clusters, aanpalende regio’s en hogere overheden.

Doel

Interwaas ambieert een coherente regionale mobiliteitsvisie met focus op een bereikbaar Waasland en aangenaam leefklimaat. Wij willen de bereikbaarheid van het Waasland bevorderen via dienstverlening (info), projectwerking (mobiliteitsoplossingen aanbieden) en belangenbehartiging (overheden en partners samenbrengen). De mobiliteitsmanager is niet enkel een verbinder en een motivator maar ook een doener door het organiseren en uitvoeren van concrete projecten.

Functie

Resultaatgebied 1: Beleidsvoorbereiding en visievorming

De mobiliteitsmanager bewaakt de voortgang en zet zijn/haar schouders onder de uitvoering van de maatregelen van de studie Mobiliteit over de weg in het Waasland (dubbele kamstructuur)

De mobiliteitsmanager neemt een coördinerende rol op zich:

 • Zowel op vlak van ervaringsuitwisseling en overleg, als om concrete maatregelen op grondgebied van de verschillende gemeenten op elkaar af te stemmen.
 • Ondersteunen van de vervoerregio en de gemeenten Beveren en Zwijndrecht in de taakstelling van de vervoerregio Waasland:
  • Interwaas moet het platform zijn voor het uitwisselen van best-practices en het coördineren van de handhaving.
Resultaatgebied 2: initiatieven die de leefbaarheid verhogen en verkeersveiligheid verbeteren

De mobiliteitsmanager rolt regionale initiatieven uit die de leefbaarheid verhogen en verkeersveiligheid verbeteren

 • uitvoering geven aan acties uit burgemeestersconvenant ism waasland klimaatland.
 • Promoten en bijhouden van Schoolroutekaarten
 • Realisatie van acties uit de studie zachte mobiliteit in het kader van de CO2 reductie.
 • Promoten een uitrollen van initiatieven die alternatieven voor de auto aanbieden

Resultaatgebied 3: Ondersteunen projectwerking Interwaas
 • Kennis delen en uitwerken van concrete mobiliteitsprojecten.
 • Meten en evalueren van de mobiliteitseffecten van de lopende en uitgevoerde projecten van Interwaas

Profiel

 • Masterdiploma basisopleiding mobiliteit of met een aanvullende opleiding mobiliteit en verkeer, of masterdiploma met minimaal 3 jaar ervaring in mobiliteit en verkeer.
 • Talent voor analyse en inzichten in complexe situaties om tot logische, realistische en gegronde adviezen te komen.
 • Basiskennis in de relevante overheidsstructuren en hun regelgeving m.b.t. mobiliteit en zijn problemen.
 • Je hebt een basiskennis van de regelgeving m.b.t. openbare besturen (overheidsopdrachten, openbaarheid van bestuur, intergemeentelijke samenwerking, privacy, e.d.).

Aanbod

 • Een uitdagende job met afwisseling, mogelijkheden tot ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners.
 • Een correct loon vergelijkbaar met de barema’s niveau A van de lokale besturen. Nuttige anciënniteit kan worden opgenomen.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en tussenkomst woon-werkverkeer.
 • Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen (20 wettelijke dagen, 6 extra wettelijke dagen, 12 ADV dagen).
 • We vinden een positief evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk. Daarom kan je werken in een glijdend uurrooster.
 • Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve.

Contact