Bedrijf

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling in het Waasland.

De projectmanager ruimtelijk planner werkt binnen de cluster Ruimte. Met het oog op de duurzame ontwikkeling van het Waasland is de cluster ruimte een leidende actor in de ruimtelijke ontwikkeling binnen het Waasland, waarbij duurzame ontwikkelingen voorop worden gesteld. De ruimtelijk planner werkt mee aan het realiseren van een duidelijke meerwaarde op het gebied van ruimtelijke ordening in het Waasland, met het oog op een goede combinatie van een sterke economische regio enerzijds en een aangename leefomgeving anderzijds. Dit alles gebeurt in een klimaat van samenwerking en vertrouwen op een dynamische manier.

Doel

 • Via studie en overleg meewerken aan het ruimtelijk beheer en het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van zowel gemeenten als van derden.
 • Je geeft mee vorm aan een kwalitatieve leefomgeving en vertaalt het ruimtelijk beleid in masterplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen vooral op gemeentelijk niveau en eventueel ook voor de Wase regio.
 • Je staat mee in voor het sturen en bewaken van ruimtelijke kwaliteiten in de projecten van Interwaas door o.m. de opmaak van inrichtingsplannen, masterplannen en stedenbouwkundige studies.
 • Als ruimtelijke planner en in het kader van de visie van Interwaas, de organisatie vertegenwoordigen tijdens de deelname aan de vergaderingen met verschillende stakeholders.

Functie

Resultaatgebied 1: Ruimtelijke planning

 • Je maakt gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en overige planologische ontwerpen en studies op. Waarbij je:
 • een project ruimtelijk analyseert en de knelpunten en potenties kan benoemen;
 • zoekt naar efficiënte en resultaatsgerichte oplossingen en ontwikkelingsmogelijkheden om ruimtelijke kwaliteit te bekomen, op maat van het plangebied;
 • duurzame en eigentijdse stedenbouwkundige visies uitwerkt en deze vertaalt in duidelijke richtlijnen en voorschriften;
 • op een creatieve manier de voorgestelde visies en inrichtingen kan weergeven;
  • e.r.-screeningen opmaakt;
  • instaat voor de opvolging van het planproces.
 • Je denkt mee na over strategische ruimtelijke planning over een groter geheel (Waasland, provincie, Vlaanderen).
 • Je communiceert en overlegt met overheden, diverse stakeholders en burgers.
 • Je begeleidt het proces om burgers te betrekken bij projecten.

Resultaatgebied 2: Stedenbouwkundig luik

 • Je ondersteunt de gemeentelijke diensten stedenbouw en ruimtelijke ordening, waarbij je informatie en advies op vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en architectuur verstrekt (een opleiding hiervoor is mogelijk).
 • Je werkt samen met je collega’s van de projectwerking aan diverse en interessante projecten voor huisvesting, bedrijventerreinen, woonbeleid etc. Hierbij bepaal je mee de concepten en werkt deze uit tot concrete en haalbare projecten.

Profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma ruimtelijke planning.
 • Je hebt (basis)kennis van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening in Vlaanderen.
 • Kennis rond ruimtelijk ordening, immobiliën, mobiliteit, duurzaamheid, bouw en de werking van overheden
 • Je beschikt over grafische vaardigheden en je kan handig overweg met tekenprogramma’s zoals Adobe InDesign, Photoshop, Illustrator, Vectorworks, Autocad of SketchUp …
 • Je hebt ervaring met het uittekenen van grafische plannen in ARCGIS.
 • Je beschikt over het ruimtelijk inzicht hoe een terrein ingericht en bebouwd kan worden

Aanbod

 • Een uitdagende job met afwisseling, mogelijkheden tot ontwikkeling en verantwoordelijkheid in samenwerking met verschillende lokale partners.
 • Een correct loon vergelijkbaar met de barema’s niveau A van de lokale besturen. Nuttige anciënniteit kan worden opgenomen.
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering en tussenkomst woon-werkverkeer.
 • Een aantrekkelijk aantal vakantiedagen (20 wettelijke dagen, 6 extra wettelijke dagen, 12 ADV dagen).
 • We vinden een positief evenwicht tussen werk en privéleven belangrijk. Daarom kan je werken in een glijdend uurrooster.
 • Alle geslaagde kandidaten worden gedurende 3 jaren opgenomen in de wervingsreserve.

Contact