BLOG :
Cultivating a positive workplace: Strategies for boosting “Well-Being at Work”
 
Well-being at work is an important topic that is increasingly being taken into account by employers and employees. It refers to a state of satisfaction, physical and mental health, motivation, and productivity that results from a positive and stimulating work environment. Well-being at work is essential not only for employee satisfaction and health but also for the success and growth of a business.Here are some key elements to foster well-being at work:
Encourage communication and collaboration: When employees have the opportunity to work together, communicate, and share ideas, it creates a positive work environment that fosters well-being. Companies can encourage this for example by organizing regular meetings, brainstorming sessions, team-building activities,…

Promote autonomy and flexibility: Employees who have a degree of autonomy in their work tend to be more satisfied and motivated. Companies can offer flexible work schedules, telecommuting, or dedicated periods of time for personal projects to foster autonomy.

Promote physical and mental health: Physical well-being is crucial for mental well-being. Companies can encourage healthy eating, physical activity, and stress management by offering wellness programs, spaces for relaxation or exercise, and dedicated health days off.

Recognize and reward employees: Employees who feel valued and recognized tend to be more engaged and motivated. Companies can offer bonuses, promotions, or simply say thank you to recognize their employees’ achievements.

Foster a positive work environment: A positive work environment is a key element of well-being. Companies can create a friendly, welcoming, and stimulating work environment by organizing social events, offering training, or decorating the office with bright colors and plants.
In summary, well-being at work is essential for the health, satisfaction, and success of employees and the business itself. By following these tips, companies can create a positive work environment that fosters the well-being of all.

Lees meer

Wist je dat?

24 maart 2022

door Dominique Meirlaen

Wist je dat?

De voorbije 12 jaar de groep langdurig arbeidsongeschikten bijna verdubbeld is?
Er sinds 2016 in België zelfs meer langdurig arbeidsongeschikten dan uitkeringsgerechtigde werklozen zijn?
Ruim één op drie van de langdurig arbeidsongeschikten lijdt aan psychische stoornissen (36,1% in 2020)?
In de periode 2016-2020 het aantal personen met een depressie met 42,02% gestegen is en het aantal personen met een burn-out toenam met 33,09%?

Bron: Federgon

Lees meer

Corona doet mensen en loopbaancentra nadenken over hun werk

26 februari 2021

door Dominique Meirlaen

Corona heeft impact op hoe mensen naar werk (moeten) kijken en dus ook naar hoe loopbaancentra mensen kunnen begeleiden. My Future Works (MFW) is de referentie in loopbaancoaching in Vlaanderen en stond mee aan de wieg van het systeem van de loopbaancheques van VDAB. Nu betreedt MFW met die succesformule ook de markt van outplacement . “Waar we door het systeem van loopbaancheques mensen ondersteunen die vrijwillig willen nadenken over leven en werk, willen we diezelfde aanpak ook toepassen voor wie gedwongen wordt tot een nieuwe oriëntatie van hun loopbaan,” zegt Patrick Meirlaen, CEO van The Future Alliance en één van de bezielers van My Future Works.

Lees meer

Als de dood ons wijsheid biedt

23 november 2020

door Dominique Meirlaen

In “DE VIJF INZICHTEN” deelt Frank Ostaseski ons alles wat hij geleerd heeft van terminale patiënten over een betekenisvol leven. Hierbij willen we graag twee van deze inzichten met jullie delen, namelijk :

Wacht niet
Sta overal voor open

Dit gezien reflecteren over de dood niet alleen een diepgaande en positieve invloed heeft op hoe we sterven, maar ook op hoe we leven. Als we namelijk in contact komen met de kostbare aard van het leven, gaan we ook de waarde ervan koesteren. Dan willen we geen tijd meer verspillen. Dan willen we alles uit het leven halen wat er in zit en het op een verantwoordelijke manier gebruiken.

Lees meer
Meer blogberichten