Wist je dat?

door Dominique Meirlaen

Wist je dat?

  • De voorbije 12 jaar de groep langdurig arbeidsongeschikten bijna verdubbeld is?
  • Er sinds 2016 in België zelfs meer langdurig arbeidsongeschikten dan uitkeringsgerechtigde werklozen zijn?
  • Ruim één op drie van de langdurig arbeidsongeschikten lijdt aan psychische stoornissen (36,1% in 2020)?
  • In de periode 2016-2020 het aantal personen met een depressie met 42,02% gestegen is en het aantal personen met een burn-out toenam met 33,09%?

Bron: Federgon

Ikzelf schrok van de alarmerende cijfers. Vooral de psychische stoornissen. En tegelijk ben ik niet verwonderd. Als HR Consultant en loopbaancoach zie ik meer en meer de druk stijgen bij de mensen. Dan heb ik het niet alleen over werkdruk maar ook over de druk die hun werk met zich meebrengt inzake het niet meer kloppen bij wie ze zijn en wat ze kunnen en het gevoel er niet bij te horen.

M.b.t. een stijgende werkdruk zien we dat meer en meer organisaties dit beseffen. Ze willen er iets aan doen, maar hebben ook vaak het gevoel dat door de drukte er geen tijd is om iets aan te doen. Een vicieuze cirkel dus.

Daarnaast maken we in ons leven en in ons werk dagelijks keuzes, sommige zijn voedend, ze laten ons toe om als mens te groeien en te bloeien, terwijl andere keuzes eerder routinematig of afstompend zijn. Telkens wanneer we een keuze maken is het nuttig om hierbij stil te staan. Want deze keuzes hebben een grote impact op onze (geestelijke) gezondheid.

Ik zoem daarbij even in op de zelfdeterminatietheorie. Deze verbindt de menselijke ontwikkeling aan drie psychologische basisbehoeftes, namelijk : Autonomy (A), Belonging (B) en Competency (C), ook wel vitamines voor groei genoemd.

De mate waarin onze ervaringen, keuzes, talenten, … deze behoeftes voeden, zullen bepalen in welke mate deze ervaringen ook effectief vitamines worden voor de volledige ontplooiing van ons potentieel. Of anders gezegd: Indien je het gevoel hebt dat er op één om meerdere van de drie vitamines geen gevoel van een fit is met je werk, kan het beginnen wringen.

In mijn functie als loopbaancoach zie ik vaak mensen die op de rand zitten van een burn-out. Dit omwille van het niet meer kloppen van het gevoel m.b.t. de drie vitamines.

Ik wil dan ook graag even stil staan bij de voorbije twee jaar. Omwille van corona zijn er veel maatregelen genomen die een belangrijke impact hebben op ons als (werkende) mens. Veelal is er een gemis ontstaan aan verbondenheid, dit door het veelal geringe contact met collega’s. Wat als je ergens recent bent gestart en je jouw manager nog maar weinig zag, kon deze jou dan nog genoeg aanvoelen en een begeleiding aanbieden die jij nodig had? Werd je ingeschakeld volgens jouw sterktes, kennis en kunde?

Al deze zaken hebben namelijk een inpakt op onze (geestelijke) gezondheid.

Wij vinden het dan ook zeer goed nieuws dat Federgon actief gaat inzetten op een actieve re-integratie van talent! Iets waar wij als The Future Alliance – Recrewtment, My Future Works, mee onze schouders willen onderzetten.

Mochten u nood hebben aan een luisterend oor of wil u samen met ons uitzoeken of het voor u nog klopt, neem dan zeker contact met ons op! Er is zeker wel een My Future Works coach bij jou in de buurt! https://www.myfutureworks.be/loopbaancoaches