The Future Alliance

Waarom een Assessment Center?

De juiste man (of vrouw!) op de juiste plaats. Daar streeft iedereen naar. Zowel werkgever als werknemer. U wéét dat een slechte aanwerving grote gevolgen kan hebben. Een Assessment Center zorgt ervoor dat u een heldere kijk krijgt op het profiel van uw kandidaat. En of dat profiel fit met uw openstaande vacature.

Wat is een Assessment Center?

Bij een Assessment Center geven wij een objectieve evaluatie over uw kandidaat. Wij gaan samen met u na over welke competenties de persoon zeker moet beschikken. Een Sales Manager? Die moet mensen aansturen! Maar ook assertiviteit, onderhandelen, communicatie en analytisch vermogen zijn belangrijk. Voldoet de persoon dan écht aan alle criteria? Wij nemen uw twijfels weg. Of bevestigen uw bezorgdheid.

Hoe gaat zo’n Assessment Center in zijn werk?

Onze troef is maatwerk. En die spelen we graag uit. Voor we aan een Assessment Center beginnen, laten wij u zélf aan het woord. Voor welke functie wilt u iemand aanwerven? Welke (soft)skills zoekt u in een persoon? Wat zijn uw stokpaardjes? Waarover twijfelt u bij de kandidaat?

Na een diepgaand gesprek stellen wij samen met u een competentieprofiel op. We bekijken welke tools en instrumenten we het best gebruiken om een antwoord te geven op uw specifieke vragen. Daarna ontvangt u een overzicht waar de volledige dagplanning in staat uitgewerkt.

Bij een Assessment Center kiezen wij uit volgende instrumenten:

  • Interviews met onze bedrijfspsychologen
  • Rollenspelen
  • Cases
  • Presentatieoefeningen
  • Wetenschappelijk onderbouwde psychometrische testen
  • Gespecifieerde vragenlijsten
  • Persoonlijkheidstesten
  • Groepsoefeningen

Tijdens het Assessment Center zijn steeds twee assessoren aanwezig (waarvan minstens één bedrijfspsycholoog) om een objectieve evaluatie te garanderen. Eens het Assessment Center achter de rug is, verwerken wij onze bevindingen in een uitgebreid dossier. Om er zeker van te zijn dat alle communicatie helder is, lichten wij aan u én aan de kandidaat alles mondeling nog eens toe.

Wat is een Development Center?

Er bestaat soms wat verwarring tussen Assessment Center & Development Center. Niet vreemd: er zijn heel wat gelijkenissen. Toch ligt de nadruk elders. Bij een Development Center kijken we naar het potentieel van uw medewerker. Én de ontwikkeling ervan. Terwijl een Assessment Center veeleer op het hier en nu focust. Het is een ja-nee vraag: voldoet de kandidaat aan uw specifieke eisen? Een Assessment Center is dan ook niet gericht op het verder ontwikkelen van bepaalde vaardigheden.

Waarom een Development Center?

Er zijn verschillende redenen waarom een Development Center interessant is voor uw onderneming. Eerst en vooral hebben mensen de nood om zichzelf verder te ontplooien. Iedereen wilt blijven leren. Als uw medewerkers groeien, dan groeit uw bedrijf mee. Een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden leidt daarbovenop vaak tot ontevreden medewerkers. Investeren in de talenten van uw medewerkers versterkt bovendien uw employer brand.

Die jonge Accountmanager heeft bewezen dat hij heel wat in zijn mars marge heeft. Maar u ziet hem nog niet meteen in de functie van Sales Manager. Probleem. Hij heeft namelijk al aangegeven dat hij wil doorgroeien. Een Development Center biedt u dé oplossing. Wij gaan na hoever hij staat met de competenties die u belangrijk vindt. Én maken een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Resultaat? U heeft uw toekomstige Sales Manager in huis. Uw Accountmanager blijft gemotiveerd, voelt dat u in hem gelooft én uw medewerkers weten dat u investeert in hun groei. Win-win(-win).

Hoe gaat zo’n Development Center in zijn werk?

De werkwijze van een Development Center is voor een groot deel gelijk aan dat van een Assessment Center. Eerst luisteren we naar u. Welke competenties zijn belangrijk voor uw onderneming? Welke functie heeft u voor ogen voor uw medewerker en welke vaardigheden moet hij daarvoor hebben?

We maken samen met u een competentieprofiel op en bekijken welke tools en instrumenten we het beste inzetten. Eens het Development Center achter de rug is, krijgt u een uitgebreid dossier. Deze keer mét een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarin vindt u dan concrete tips, opleidingen en aanbevelingen zodat de kandidaat zich verder kan ontwikkelen.

Diensten Items

Intake: determing the right competences

Roleplay

Presentation

Group excercise

Analytical exercises & questionnaires

Meer informatie

Contacteer ons