Waarom intern loopbaan en organisatiemanagement?

Er ontstaan tekorten in tal van sectoren en functies. Hierdoor worden werknemers met zekere regelmaat benaderd voor een nieuwe uitdaging. Daarom achten wij het van belang om in te spelen op de sterktes en motieven van de mensen. Dit door op een actieve wijze het loopbaan management van de onderneming samen met uw medewerkers uit te tekenen, wat tegelijk een boost aan uw retentiebeleid geeft.

Situatieschets

De loopbanen worden steeds langer en tegelijk is er de versnelde verandering: niet alleen in de bedrijfseconomische realiteit, de technologie en de digitalisering, maar ook in de wijze waarop ondernemingen zich organiseren en de inzet van medewerkers bekijken.

Er ontstaan tevens kraptes in tal van sectoren en functies. Hierdoor worden medewerkers met zekere regelmaat benaderd voor een nieuwe uitdaging. Vandaar het belang om in te spelen op de sterktes en motieven van de mensen. Dit kan door op een actieve wijze het loopbaan management van de onderneming samen met uw medewerkers uit te tekenen. Daarenboven geeft dit ook een boost aan uw retentiebeleid.

Vandaag de dag is het namelijk belangrijk om op basis van dialoog en dus samen met de medewerkers te bekijken hoe hun competenties en goesting optimaal in het bedrijf kunnen ingezet worden.

Dit sluit dan ook volledig aan met onze WHY. We geloven namelijk in een betere wereld, één waar we samenwerken vanuit talent en goesting en waarbij we zowel mensen als bedrijven ondersteunen in de weg daar naartoe. Op deze manier willen wij betekenis en zingeving brengen.

Het loopbaan beleid als instrument

Uitgangsprincipes:

  • betrokkenheid en eigenaarschap van de medewerker bij het invullen van hun werk en rollen in functie van hun talenten, ambities en privé leven.
  • een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.
  • gerechtvaardigde belangen van de onderneming.
  • gerechtvaardigde belangen van de medewerker.

Belangrijk:

Mensen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor hun loopbaan. De zelfontwikkeling en zelfsturing in de loopbaan is een opdracht waar iedere medewerker heel bewust en gedurende zijn/haar hele carrière moet/mag mee bezig zijn.

Het nieuwe loopbaanbeleid versus het oude verhoudt zich zoals een Waze tot een klassieke navigatie, het is een systeem waarbij de gebruikers ook input leveren en zo het systeem verbeteren en versterken.

Hoe dan?

1. Communiceer duidelijk over wat je bedoelt en wat je verwacht, van beide kanten

De doelstelling is te komen tot een job invulling die voor de onderneming én de medewerker optimale resultaten biedt.

2. Geef mensen de tools om ‘de foto’ van zichzelf te maken

Het eerste gesprek (60’): Doel verduidelijken en beeld krijgen van de huidige loopbaan van de medeweker en hoe deze zich daarbij ziet en voelt.

Hierna gaat de medewerker zelf aan de slag met ons Loopbaanwerkboek. De oefeningen hierin laten de medewerker toe om op eigen kracht zijn/haar talenten, waarden en doelen te exploreren, dit als voorbereiding op het 2de gesprek.

3. Coach mensen in hun verkenningstocht

Het tweede gesprek (120’):  Ingegaan op de ‘foto’ die men maakte van zichzelf en de kwaliteit van de match tussen die foto en de huidige job.

Hierbij wordt vanuit diverse invalshoeken nagedacht hoe de match tussen de medewerker zijn talent en de onderneming kan versterkt worden. De neerslag hiervan komt terecht in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).

4. Bouw je organisatie rond de talenten en de energie die ontgonnen worden

Het derde gesprek (60’), bij voorkeur samen met HR en of CEO: De medewerker legt de neerslag uit het tweede gesprek (reflectie als actie POP) voor.

Er wordt samen bekeken welke opties en acties er kunnen genomen worden om de doelstelling van de loopbaangesprekken in praktijk om te zetten:

“De doelstelling is te komen tot een job invulling die voor de onderneming en de medewerker optimaal resultaat biedt. Voor de onderneming omdat zoveel mogelijk talent wordt ingezet op de juiste wijze, in de juiste context en met maximaal resultaat. Voor de medewerkers omdat door het inzetten van zijn/haar talenten, werken uitdaging, energie en plezier geeft.”

Diensten Items

Meer informatie

Contacteer ons