The Future Alliance

Executive Search

Waarom Executive Search?
De beste mensen hebben gewoonlijk al een job. En als ze er géén hebben, duurt dat meestal niet lang. Onze Executive Search formule biedt u de oplossing. Staat uw vacature al eeuwen open en krijgt u maar geen (goede) instroom? Of krijgt u zoveel instroom dat u door het bos de bomen niet meer ziet? Met ons Executive Search proces helpen wij u uit de nood.

Lees meer
"Nos attentes? Trouver les perles rares du secteur de la construction. La méthode de travail de « The Future Alliance » est structurée et nous convient parfaitement. C’est une entreprise sérieuse et efficace qui tient compte des spécificités de notre secteur."
Marcel Robert, Directeur des Travaux - Wust

Consulting

Waarom Consulting inroepen? U heeft ongetwijfeld veel expertise in uw vakgebied. Toch kan u niet overal specialist in zijn. Dat zijn wij trouwens ook niet. Waar wij wél steengoed in zijn, is HR in de brede zin van het woord. Staat uw salarisstructuur niet op punt? Hulp nodig bij het begeleiden van een fusie? Een veranderingstraject uitstippelen binnen uw onderneming? Wij staan voor u klaar.

Lees meer
“De consultants van The Future Alliance zijn geen kamergeleerden. Door hun ruime ervaring weten ze vrij snel de knelpunten en de hiaten in een organisatie bloot te leggen en formuleren ze resultaatgerichte en haalbare oplossingen.”
Dirk Verstichele, CEO, Cipal Schaubroeck

Assessment & Development

Waarom een Assessment Center?
De juiste man (of vrouw!) op de juiste plaats. Daar streeft iedereen naar. Zowel werkgever als werknemer. U wéét dat een slechte aanwerving grote gevolgen kan hebben. Een Assessment Center zorgt ervoor dat u een heldere kijk krijgt op het profiel van uw kandidaat. En of dat profiel fit met uw openstaande vacature.

Lees meer
“Wij werken al jaar en dag samen met The Future Alliance. Onze samenwerking is gebaseerd op positieve feedback en goed persoonlijk contact. TFA denk steeds mee met ons en hun conclusies zijn overzichtelijk, duidelijk en to the point.”
Jens De Wael, HR Manager, Bilfinger België

Outplacement

Waarom outplacement?
Ons doel is een ontslagen werknemer in staat te stellen een nieuwe job te vinden die aansluit bij wie hij/zij is en waar zijn/haar sterktes liggen. Hierbij leggen we steeds de klemtoon op ons positief gedachtegoed waarbij waarden en sterktes centraal staan (inside-out benadering). Dit aan de hand van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van de werkgever individueel of in groep worden verleend, met als doel de werknemer in staat te stellen binnen een zo kort mogelijke termijn een betrekking bij een nieuwe werkgever te vinden of een beroepsbezigheid als zelfstandige te ontplooien.

Lees meer

Retentiemanagement

Waarom intern loopbaan en organisatiemanagement?
Er ontstaan tekorten in tal van sectoren en functies. Hierdoor worden werknemers met zekere regelmaat benaderd voor een nieuwe uitdaging. Daarom achten wij het van belang om in te spelen op de sterktes en motieven van de mensen. Dit door op een actieve wijze het loopbaan management van de onderneming samen met uw medewerkers uit te tekenen, wat tegelijk een boost aan uw retentiebeleid geeft.

Lees meer