Inside-out benadering: wat is dat nu eigenlijk?

Om te voldoen aan het verwachtingspatroon van ons huidig samenlevingsmodel, maken mensen soms keuzes van buiten naar binnen.  Keuzes die voorbijgaan aan hun eigen waarden, energiebronnen, dromen of potentieel. Ook teams en organisaties denken en handelen vaak van buiten naar binnen: door een éénzijdige focus op marktaandeel, groei, aandeelhouderswaarde, doelen, … maken zij nauwelijks contact met hun intern potentieel en hun diepere zingeving. Deze manier van handelen verhoogt het risico op uitputting van mens en maatschappij, en doodt creativiteit en innovatie.

Pas wanneer wij ons als mens, team of organisatie ten volle bewust zijn van onze uniciteit en van ons eigen intern kompas, kunnen wij keuzes maken van binnen naar buiten: duurzame levenskeuzes die bijdragen tot een betere samenleving en een mooiere wereld.